Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je welke informatie wij verzamelen op SuperBigWin.NU, hoe we dat doen en waarom. Het is dus belangrijk om deze privacyverklaring te lezen voordat je onze site bezoekt.

Je kan er gerust op zijn dat wij goed voor jouw persoonlijke zorgen en de vertrouwelijkheid en veiligheid hiervan zullen garanderen.

Contactgegevens:
www.superbigwin.nu
info@superbigwin.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SuperBigWin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
– Locatie gegevens.
– Gegevens over jouw activiteit op onze website.
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
– Internet browser en apparaat type.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

SuperBigWin verwerkt jouw persoonsgegevens om jou zo goed mogelijk informatie te kunnen bieden over online casino’s en kansspelen online.

We analyseren je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

We volgen je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Mocht je ervan overtuigd zijn dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@superbigwin.nl, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Geautomatiseerde besluitvorming

SuperBigWin neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SuperBigWin) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SuperBigWin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Op SuperBigWin.NU vind je hyperlinks naar andere websites zoals de online casino’s die wij aanbevelen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor deze derden en hoe zij met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor hun privacyverklaring.

Wij zullen jouw gegevens nooit aan derden verkopen en verstrekken gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met alle bedrijven die gegevens verwerken in opdracht van SuperBigWin, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als SuperBigWin. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

SuperBigWin gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

SuperBigWin gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

De wet schrijft voor dat we cookies op jouw apparaat kunnen opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SuperBigWin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@superbigwin.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . SuperBigWin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SuperBigWin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@superbigwin.nl

Deze privacyverklaring is opgesteld met de hulp van veiliginternetten.nl/ een initiatief van het Ministerie van Economische zaken en het Nationaal Cyber Security Centrum. Op deze website vind je tips, tricks en praktische stap-voor-staphandleidingen over wat je kan doen en laten om veilig te internetten.

www.superbigwin.nu 2024 // All Rights Reserved