Kansspelautoriteit

In 2012 werd de kansspelautoriteit in Nederland opgericht voor toezicht op de kansspelen. Zij speelden – en spelen- een grote rol in de uitvoering van de vernieuwde wet Kansspelen op afstand (Koa) die op 1 april 2021 van kracht ging. Zo zijn ze verantwoordelijk voor het afgeven van Nederlandse casino licenties en het houden van toezicht op de markt om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Hoe geven ze uitvoering aan deze taken en wat zijn de doelstellingen van deze Nederlandse gokwaakhond? Je leest het hier.

 • Ster symbool

  Top Casino's

PlayBoom24

 • Top Software Providers
 • Creëer je eigen spellobby
 • Aantrekkelijke Welkomstbonus
visa bitcoin boleto

Voltslot

 • Veilig & betrouwbaar
 • High Roller vriendelijk
 • Geweldig Live Casino
visa boleto bank-overschrijving

Betspino

 • Crypto casino
 • Mooie cashback bonus
 • Storten vanaf je Nederlandse bankrekening
visa boleto volt

Qbet

 • Dagelijkse no-wager Cashback
 • Groot Sportsbook
 • iOS & Android App
visa mastercard boleto

AnonymBet

 • Interessant Spelaanbod
 • Eenvoudige gebruikersinterface
 • Crypto casino
visa boleto volt

Wat is de Kansspelautoriteit (Ksa)?

De Ksa is de toezichthouder op de markt voor de kansspelen in Nederland. Zij houden toezicht op zowel online casino’s als offline casino’s maar ook andere aanbieders van sportweddenschappen en kansspelen in Nederland zoals bingo- en speelhallen.

Ze functioneren als zelfstandig bestuursorgaan en voeren in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming het Nederlandse kansspelbeleid uit. Hun taken zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de kansspelen.

Geschiedenis Kansspelautoriteit en de Wet Kansspelen op Afstand

Om de rol van de Ksa te begrijpen, is het eerst wel handig te kijken naar de geschiedenis van de toezichthouder. Deze gaat hand in hand met de oprichting van de wet Kansspelen op Afstand (Koa).

In Nederland was online gokken als een van de weinige Europese landen nog niet gereguleerd. De oorspronkelijke Wet op de Kansspelen (Wok) stamde uit 1965. Toen deze wet werd opgesteld, was er natuurlijk helemaal nog geen sprake van internet. Wetgeving over online kansspelen ontbrak dus in de Nederlandse wet.

Officieel was het aanbieden van online kansspelen dus illegaal. Echter, door het ontbreken van enige wetgeving werd het een soort grijs gebied en werd het, zoals zoveel dingen in Nederland, gedoogd.

Infographic Ksa

Oprichting Kansspelautoriteit

De oude wet moest dus aangepast worden om ruimte te maken voor online casino’s. Die intentie tot legalisering werd in 2012 voor het eerst uitgesproken door Minister Fred Teeven die in het kabinet Rutte II staatssecretaris van Veiligheid en Justitie was.

Met het oog op de aanstaande regulering werd op 1 april van datzelfde jaar de Kansspelautoriteit opgericht ter vervanging van het oude ‘college van toezicht op de kansspelen’.

Strenger toezicht

De KSA gaat vanaf dan toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van kansspelen, iets dat het college van toezicht ook al deed. De regels omtrent kansspelen worden vanaf 2012 echter strenger gehandhaafd dan voorheen. Bij overtreding zal de KSA hoge boetes kunnen opleggen, iets wat het college niet kon.

De aanstelling van de KSA vormt de eerste stap in het moderniseringstraject van de wet- en regelgeving over kansspelen in Nederland.

Nieuwe Wet Koa goedgekeurd

Een concept voorstel van een ‘nieuwe’ wet Kansspelen op Afstand (Koa) word in 2014 goedgekeurd door de ministerraad en in 2016 wordt de Koa, een aanvulling op de bestaande Wok, aangenomen in de Tweede Kamer.

Het duurt vervolgens nog 3 jaar voordat de Koa wordt aangenomen door de Eerste Kamer op 19 februari 2019.

De Ksa kan nu echt aan het werk en gaat een grote rol spelen in de aanloop naar de Nederlandse gereguleerde gokmarkt. Mid 2020 worden de eerste technische specificaties van het CRUKS bekend, het uitsluitingsregister dat een centrale rol gaat spelen in de vernieuwde wet.

Deadline uitgesteld

Intussen wordt de deadline van de invoering van de Koa een aantal keren uitgesteld. Hij werd in eerste instantie vastgesteld op 1 januari 2021 maar de corona crisis gooide roet in het eten en de datum verschuift naar 1 maart 2021. Later bleek ook dat niet haalbaar en werd de ingangsdatum nog een maand uitgesteld naar 1 april 2021.

Die deadline wordt wel gehaald en de Ksa ontvangt, na het inwerkingtreden van de wet, in het totaal 28 aanvragen van operators die geïnteresseerd zijn in zo’n felbegeerde kansspelvergunning.

Extra bevoegdheden voor de Kansspelautoriteit

In augustus 2021 krijgt de Ksa extra bevoegdheden en worden de boetes in Nederland verhoogd. De boetes waren namelijk sinds het oprichten van de Ksa niet meer aangepast.

De eerste legale Nederlandse online casino’s gaan live

Twee dagen voor de openingsdatum van de Nederlandse online gokmarkt, maakt de Ksa de namen bekend van de 10 bedrijven die een Nederlandse kansspelvergunning voor kansspelen op afstand hebben bemachtigd. Dit is niet het definitieve aantal, er zullen meer aanbieders bijkomen, aldus Ksa-voorzitter René Jansen. Grote internationale casino’s zonder vergunning verlaten op hetzelfde moment massaal de markt.

Op 1 oktober staan de eerste aanbieders te trappelen om live te gaan maar helaas kan dat, vanwege onvoorziene technische problemen met het CRUKS, niet doorgaan. Op 2 oktober 2021 is het dan eindelijk zover en openen de eerste Nederlandse online casino’s hun virtuele deuren.

Doelstellingen Ksa

De kansspelautoriteit heeft drie belangrijke doelstellingen:

Het uitgangspunt hierbij is dat kansspelen een fact of life zijn. Mensen hebben behoefte aan gokken, beleven er plezier aan of hopen er rijk door te worden. Maar online gokken brengt ook risico’s met zich mee en daarom zet de Ksa zich in voor het creëren van een veilige speelomgeving voor spelers waarin de kansspelen veilig zijn en de sector transparant is.

Wat zijn de taken van de kansspelautoriteit?

De Ksa heeft 5 belangrijke wettelijke taken in de Nederlandse kansspelmarkt:

 1. Het reguleren van de kansspelmarkt door vergunningen te verlenen aan kansspelaanbieders, deze moeten voldoen aan strenge voorwaarden. De kansspelautoriteit toetst of ze dit doen en kent een vergunning toe.
 2. Risicogestuurd toezicht houden. Dit gebeurt door controle van de vergunninghouders. Als de voorwaarden niet worden nageleefd, dan kan de Ksa overgaan tot handhaving door bijvoorbeeld het aangaan van het gesprek, door het uitdelen van boetes en het intrekken van de vergunning als de situatie erom vraagt (bijvoorbeeld bij het aanbieden van illegale kansspelen).
 3. De Ksa is verantwoordelijk voor het bevorderen van verslavingspreventie. Aan de ene kant werkt de autoriteit aan bewustwording van de risico’s die er kleven aan het gokken en aan de andere kant door toe te zien op vergunninghouders die een zorgplicht hebben naar hun spelers toe.
 4. Het geven van informatie en voorlichting is de vierde taak van de Ksa. Dit houdt simpelweg in dat de Ksa vragen beantwoordt van gemeenten, consumenten en organisaties.
 5. Het tegengaan van gokgerelateerd matchfixing bij vergunninghouders. Dit is alleen van toepassing op aanbieders van sportweddenschappen en de totalisator, zij moeten maatregelen treffen om matchfixing te voorkomen en signalen van matchfixing kunnen detecteren om bij de juiste instanties te melden. Hierop houdt de Ksa toezicht.

Hiernaast voorziet de Ksa de minister voor Rechtsbescherming met advies over het kansspelbeleid.

kansspelautoriteit licentie

Bestuurlijksrechtelijke handhavingsinstrumenten

De KSA wil het liefst dat iedereen in Nederland alleen online gokt bij een online casino met een licentie die is afgegeven door de Kansspelautoriteit. Casino’s die zonder zo’n vergunning kansspelen aanbieden aan Nederlandse spelers lopen het risico daarop aangesproken te worden door de Ksa.

De Ksa houdt daarnaast toezicht op de Nederlandse casino’s om ervoor te zorgen dat zij zich aan de regels en voorschriften van hun kansspelvergunning blijven voldoen. Ze controleren bijvoorbeeld of het speelgedrag van hun spelers goed genoeg in de gaten wordt gehouden en of zij zich houden aan de regels voor het aanbieden van bonussen en het maken van gokgerichte reclame.

Voor het houden van toezicht en de aanpak van illegale kansspelen heeft de Ksa de volgende bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tot haar beschikking:

Bestuurlijke boete

De Ksa kan zonder tussenkomst van het openbaar ministerie of een rechter boetes opleggen aan overtreders van de Wok en Koa. Dit is vastgelegd in de Wok artikel 35a.

In September 2021 kondigde de Ksa een verhoging van de boetes aan. Een aanbieder met een omzet van €15 miljoen of meer, kan rekenen op een boete van tenminste 4% daarvan. Bedrijven met een omzet lager dan €15 miljoen krijgen een basisboete.

In beide gevallen kan een boete hoger worden als sprake is van verzwarende omstandigheden zoals: aanbod dat zich richt op minderjarigen of het ontbreken van informatie over verslavingspreventie.

Last onder bestuursdwang

De raad van bestuur van de Ksa kan bij overtreding van de regels een zogenaamde last onder bestuursdwang opleggen. Dit is geen boete, maar een zogenaamde ‘herstelsanctie’. Dat wil zeggen dat het een maatregel is die zich richt op het beëindigen van een overtreding en het herstellen van een rechtmatige situatie.

Er komt dus (nog) geen geldbedrag bij kijken maar een aanbieder wordt gemaand te stoppen met hun praktijken en krijgt daarvoor een bepaalde periode. Eventuele kosten die de Kansspelautoriteit moet maken bij het uitvoeren van de last onder bestuursdwang zullen op grond van artikel 5:25 van de Awb op de betrokkene worden verhaald.

De dwangsom

Bij een dwangsom maant de Ksa een aanbieder te stoppen met hun praktijken. Doen ze dat niet, dan zullen er boetes worden uitgedeeld. De hoogte van de boetes staan vastgelegd in de dwangsom.

Een voorbeeld van de Ksa is als ze constateren dat op een bepaalde site reclame wordt gemaakt voor kansspelen waar dat niet mag. In plaats van meteen een boete op te leggen, geeft de Ksa als het ware eerst een waarschuwing en zegt: verwijder deze reclame van de site. Doe je dit niet, dan leggen we je alsnog een boete op.

Openbaar Ministerie: bestuurlijke strafbeschikking

Als er sprake is van recidive of samenloop met andere misdrijven dan kan de Ksa de hulp van het OM inschakelen om het strafrecht in te zetten in de vorm van de bestuurlijke strafbeschikking.

Een voorbeeld: een online casino maakt reclame voor kansspelen waarmee zij de regels overtreden. Dit kan prima door de Ksa alleen worden opgelost. Maar als het nu blijkt te gaan om verdachten uit het criminele circuit, dan is er noodzaak voor de Ksa om het OM in te schakelen.

 

Veelgestelde vragen over de Kansspelautoriteit

De Ksa streeft naar ‘een wereld waarin kansspelen betrouwbaar zijn en aanbieders transparant. De speler wordt beschermd, het spel is eerlijk en de winkansen duidelijk. Er zijn gokverslaafden en geen illegale praktijken.’

In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, is de Kansspelautoriteit echt niet tegen gokken. Ze beseffen dat het een fact of life is. Maar de kansspelen moeten wel veilig en eerlijk zijn en zich houden aan de wet-, regelgeving en vergunningsvoorwaarden.

In de missie staat de speler centraal, zij moeten veilig kunnen spelen. De Ksa assisteert hierin door misstanden te voorkomen/bestrijden.

Ze hebben 3 doelstellingen en 5 wettelijke taken die we hierboven uitgebreid hebben beschreven. De Ksa is er vooral op uit om consumenten te beschermen, kansspelverslaving te voorkomen en criminaliteit te bestrijden.

www.superbigwin.nu 2024 // All Rights Reserved