Hoe bepaalt de Ksa de hoogte van boetes voor online casino’s?

arrow-down

De Kansspelautoriteit (Ksa) wil dat iedereen vanuit Nederland online gokt bij een online casino met een licentie die door hen is afgegeven. Aanbieders die kansspelen aanbieden aan Nederlandse spelers zonder een dergelijke vergunning kunnen worden beboet door de Ksa.

Het valt op dat de boetes die de laatste jaren door de Ksa worden uitgedeeld, veel hoger liggen dan voorheen. In 2022 legde de Ksa een recordbedrag aan boetes op. Hoe berekent de Ksa deze boetes en hoe komen ze zo hoog? Dat gaan we in deze blog voor je uitzoeken.

Verschillende manieren om operators aan te pakken

Om te handhaven, heeft de Kansspelautoriteit een aantal zogenaamde ‘bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten’ tot haar beschikking. Met andere woorden, er zijn twee straffen die de Ksa kan opleggen: de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

In principe wordt een aanbieder eerst gesommeerd te stoppen met hun aanbod via een last onder dwangsom. Dat betekent dat ze alleen moeten betalen als ze geen gehoor geven aan het verzoek om te stoppen.

Als de overtreding zwaarder is, is een last onder dwangsom niet voldoende en wordt door de Ksa een bestuurlijke boete opgelegd.

Zijn de boetes voor online casino’s hoger geworden?

Zijn de boetes sinds de opening van de Nederlandse online kansspelmarkt op 1 oktober 2021 echt aanzienlijk hoger dan daarvoor? Het antwoord is ja! Dit wordt ook bevestigd in het jaarverslag 2022 van de Ksa.

Tussen januari 2021 en 30 september 2021 (dus voor de opening van de markt) werden 5 boetes uitgedeeld met een gemiddelde waarde van €494.250,-.

Tussen 1 oktober 2021 en 1 december 2022 werden alleen lasten onder dwangsom opgelegd, maar geen bestuurlijke boetes. De eerste boetes die na de opening van de markt worden uitgedeeld, vielen in december 2022. Toen werden er opeens 5 boetes uitgedeeld met een gemiddelde waarde van €5.265.959,-. Tot nu toe zijn er in 2023 drie boete van elk €900.000,- opgelegd.

overzicht van Ksa boetes uitgedeeld aan illegale aanbieders in 2021, 2022 en 2023

Aangepast boetebeleid zorgt voor hogere boetes

Deze hogere boetes zijn het gevolg van het feit dat de Kansspelautoriteit sinds oktober 2021 gebruik maakt van een aangepast boetebeleid. Dit bevat nieuwe regels die bepalen dat de zogenaamde basisboete wordt opgelegd op basis van de (geschatte) omzet van de overtreder.

Bovendien kunnen daarbij eventuele boeteverzwarende omstandigheden gelden waarmee het basisbedrag kan worden verhoogd. Een boete kan daardoor veel hoger uitvallen dan het wettelijke maximum van €870.000 uit de boetebeleidsregels die golden vóór 1 oktober 2021.

Een boete van de Ksa bestaat dus uit: een basisboete + eventuele verhogingen.

Deel 1: Basisboete

Als de omzet van een beboete aanbieder hoger is dan €15 miljoen, wordt de basisboete vastgesteld op 4% van dat bedrag. Is de omzet van het bedrijf in kwestie lager dan 15 miljoen euro? Dan bedraagt de basisboete €600.000.

Onder het nieuwe boetebeleid kan het aanbieden van kansspelen in Nederland door buitenlandse casino’s op zich dus al flinke sancties opleveren.

Eén aspect wat altijd wordt meegenomen in het vaststellen van de basisboete, is het onrechtmatige voordeel dat de casino’s zonder vergunning hebben op Nederlandse online casino’s. Hierbij wordt vooral gekeken naar de aanzienlijke kosten om een Nederlandse licentie te kunnen aanvragen en behouden.

Deel 2: Boeteverhogende omstandigheden

Als de basisboete is vastgelegd, wordt er in elke zaak gekeken of er sprake is van zogenaamde ‘boeteverhogende’ omstandigheden.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Inactiviteitskosten die van een slapende account worden afgehaald,
 • Aanbod aan minderjarigen,
 • Geen informatie over verslavingspreventie,
 • Onredelijke algemene voorwaarden, zoals een minimumbedrag voor het toekennen of uitbetalen van prijzen,
 • Geen behoorlijke leeftijdsverificatie.

Per omstandigheid is in de boetebeleidsregels van 2021 door Ksa vermeldt welk bedrag of percentagepunt er bij de basisboete zal worden opgeteld. Die bedragen variëren van €75.000,- tot €150.000,- en percentages liggen tussen de 0,5% en 1% per omstandigheid. De boete kan zo oplopen tot maximaal 10% van de (geschatte) omzet.

Recidive

Een verzwarende omstandigheid kan zijn dat een operator al eerder een boete heeft gekregen.

Zo’n tweede overtreding wordt ‘recidive’ genoemd en is een van de zwaarste boeteverhogende omstandigheden. Hiervoor wordt de totale opgelegde boete (dus basis + verhogende omstandigheden) verdubbeld.

Berekenen van de basisboete op basis van omzet

Om de hoogte van de basisboete te kunnen bepalen, moet de Ksa de omzet van een aanbieder weten. Ze moeten immers weten of er meer of minder dan €15 miljoen is verdiend.

Ze kijken daarbij specifiek naar de netto-omzet in het jaar voorafgaand aan de beschikking.
Met netto-omzet bedoelt de Ksa: de opbrengst uit de verkoop van goederen en/of de levering van diensten uit het bedrijf van de overtreder. Om deze omzet te berekenen, kijken ze naar de som van alle inzetten.

Het verkrijgen van deze informatie is niet makkelijk aangezien deze gegevens lang niet altijd openbaar zijn. Er zijn daarom twee manieren waarop de Ksa de omzet kan bepalen: met behulp van gegevens of door het maken van een schatting.

Websitegegevens van Similarweb

De Kansspelautoriteit kan daarnaast niet zelf vaststellen hoeveel bezoekers een website heeft, hoeveel accounts er zijn, hoeveel er verdiend wordt met de exploitatie van een website, enz. Zij maken daarom een inschatting op basis van gegevens die ze krijgen van een gerenommeerd data-analyse bedrijf genaamd Similarweb dat is gespecialiseerd in webverkeer en -prestaties.

Similarweb verzamelt deze gegevens op de volgende manieren:

 • Aangeleverd door de website zelf,
 • Via speciale software die activiteiten bijhoudt en naar Similarweb stuurt,
 • Partners van Similarweb zoals internet service providers, die gegevens aanleveren,
 • Data uit openbare bronnen. Deze worden verwerkt door ze, waar nodig, op te schonen en met elkaar te vergelijken.

Zij doen zelf dus geen metingen, maar maken gebruik van onafhankelijke en objectieve bronnen, waaronder in sommige gevallen ook door de betreffende partijen zelf gedane metingen (zogenaamde first-party direct measurement).

Het berekenen van de omzet

Indien de Kansspelautoriteit niet in staat is om de omzet behaald in Nederland te bepalen op basis van informatie verstrekt door de overtreder of andere bronnen, kunnen ze een berekening maken op basis van de (geschatte) wereldwijde omzet.

Hierbij gaat de Ksa in eerste instantie uit van het (geschatte) bruto spelresultaat, afgekort tot BSR. Het BSR wordt als volgt berekend: de inzetten – de uitbetalingen.

Het (geschatte) BSR wordt vervolgens omgerekend tot wat de Kansspelautoriteit verstaat onder omzet.

Berekening van de boete van N1 Interactive

Om de werkwijze van de Ksa concreter te maken, gebruiken we een boete voor N1 Interactive als voorbeeld.

De berekening voor de basisboete was als volgt: 1.098.053,597 (het aantal bezoeken aan de website in kwestie – Bob Casino – in 2021, verkregen via Similarweb) x €230,24 (gemiddelde omzet per bezoek) : 2 (ten gunste van N1 toegepaste correctie) = €126.407.930 geschatte omzet vanuit Nederland.

Omdat de omzet hier hoger is dan €15 miljoen, is de basisboete dus 4% van de omzet, wat neerkomt op €5.056.317,20.

Volgens de Ksa zijn daarnaast de volgende verhogende omstandigheden van toepassing bij de overtreding van N1 Interactive. Op basis daarvan werd de boete met 2,5% verhoogd.

BoetebeleidsregelOmschrijvingVerhoging [%]
CInactiviteitskosten0,50%
DOnjuiste mededeling over vergunning0,50%
FDe hoogte en manier van stortingen0,50%
JOntbreken van leeftijdsverificatie0,50%
MBijzondere omstandigheden0,50%
Totale Verhoging2,50%
(bron: https://kansspelautoriteit.nl/aanpak-misstanden/sanctiebesluiten/n1-interactive-limited/)

Dit resulteert in een totale boete van 6,5 % van de omzet (4% basis + 2,5% verzwaring).

De recidive zorgt er dan nog voor dat de boete wordt vermenigvuldigd met 2. De totale boete zou dus op 13% van de omzet uitkomen. Dit valt echter boven het wettelijk gestelde maximum van 10% uit en dus is werd de boete voor N1 Interactive vastgesteld op €12.640.000 (10% van de geschatte omzet van €126.407.930).

Bezwaar tegen de boete

N1 Interactive is inmiddels gestopt met hun activiteiten op de Nederlandse markt. Ze hebben wel bezwaar gemaakt tegen de boeteoplegging.

In een reactie op de openbaarmaking van het boetebesluit zeggen ze dat de berekening van de boete door de Ksa onjuist en ongegrond te vinden. Het boetebedrag noemen ze ‘buitenproportioneel hoog’.

In dit stadium is N1 er sterk van overtuigd dat de acties van de Ksa druk hebben uitgeoefend op de huidige positie van N1 in zowel de administratieve als gerechtelijke procedures”, aldus de igaming-operator.

Ze zeggen bewijzen te zullen aanleveren om de legitimiteit en evenredigheid van het bedrag dat buitensporig is vergeleken met andere sancties die door de Ksa in het verleden zijn opgelegd, te betwisten.

Wij blijven deze zaak op de voet volgen en zijn heel nieuwsgierig naar de uitkomst.

Ineke-SBW
Casino Expert
Ineke is freelance copywriter en content creator met hart voor de online casino industrie en de mensen die daarbinnen actief zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring, passie voor het vak en persoonlijke betrokkenheid, weet zij keer op keer interessante en relevante content te creëren. Want uiteindelijk draait het allemaal om het informeren, inspireren en vermaken van de lezers.

Gerelateerd nieuws

Ster symbool

Top 5

PlayBoom24

 • Top Software Providers
 • Creëer je eigen spellobby
 • Aantrekkelijke Welkomstbonus
visa bitcoin boleto

Voltslot

 • Veilig & betrouwbaar
 • High Roller vriendelijk
 • Geweldig Live Casino
visa boleto bank-overschrijving

Betspino

 • Crypto casino
 • Mooie cashback bonus
 • Storten vanaf je Nederlandse bankrekening
visa boleto volt

Qbet

 • Dagelijkse no-wager Cashback
 • Groot Sportsbook
 • iOS & Android App
visa mastercard boleto

AnonymBet

 • Interessant Spelaanbod
 • Eenvoudige gebruikersinterface
 • Crypto casino
visa boleto volt

www.superbigwin.nu 2024 // All Rights Reserved